PLUS Together

1. Plustogether คืออะไร?

ตอบ : Plustogether คือเว็บไซต์ที่เป็นตลาดเปิดให้แก่ทั้ง ผู้ที่เสนอขายสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า "Starter"  มานำเสนอแก่บุคคลทั่วไป และเมื่อมีผู้สนใจในสินค้านั้นๆ ก็สามารถร่วมซื้อหรือบริการนั้นได้ที่เรียกว่า "Pluster" ทั้งนี้ หากสินค้าที่เสนอมีผู้สนใจจำนวนมาก ก็จะมีผู้ซื้อรายอื่นเข้ามาร่วม plus ด้วย

2. วิธีการชำระค่าสินค้าทำอย่างไร?

ตอบ : วิธีการชำระค่าสินค้าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทาง Starter และ Pluster

3. เมื่อชำระค่าสินค้าแล้วต้องการยกเลิกการซื้อต้องทำอย่างไร?

ตอบ : โดยปกติแล้วต้องถือว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว หากจะยกเลิก Pluster ต้องทำการติดต่อ Starter 

4. Starter ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังการโพสขายแล้วสามารถทำได้หรือไม่?

ตอบ :
ก่อนโพสขาย Starter ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน โดยการกดปุ่ม PREVIEW ก่อน จึงยืนยันการส่ง
แต่หากท่านได้ทำการกดปุ่มยืนยันการส่งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้ 

5. สินค้าประเภทไหนที่Starterเสนอขายได้?

ตอบ : สินค้าที่โพสขายได้ต้องไม่ผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์

6. Starter หรือ ผู้ขาย สามารถเสนอขายได้นานกี่วัน? และกำหนดวันขายได้ไหม?

ตอบ : Starter หรือผู้ขายสามารถเสนอขายได้นานสูงสุด 30 วัน และสามารถกำหนดวันขายล่วงหน้าได้ก่อน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการโพส

7. ขนาดรูปสินค้าที่จะโพสขายควรมีขนาดเท่าไหร่?

ตอบ : ขนาดรูปที่เหมาะสมควรมรขนาด 600 x 600 pixel