PLUS Together

Starter คือผู้ริเริ่มประกาศเสนอรายการหรือบริการ เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่มีความต้องการตรงกันมาร่วมสร้างอำนาจต่อรองในเรื่องของราคา เช่นเสนอให้รวมกลุ่มกันซื้อรายการชนิดหนึ่ง ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมากเนื่องจาก starter ได้ข้อเสนอที่ดีจากผู้ผลิต แต่จำนวนรายการค่อนข้างมาก จึงเสนอแก่ผู้ที่สนใจมาร่วมกันซื้อ เมื่อมีผู้ซื้อครบจำนวนรายการที่เสนอก็ปิดลง การซื้อขายจะเกิดขึ้น ข้อเสนอของ starter อาจเป็นการรวมกลุ่มซื้อหรือรวมกลุ่มขายก็ได้ เช่นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายรายการเกษตรอันเป็นการป้องกันการกดราคาจากผู้ซื้อ
  รายละเอียดที่ starter จะต้องมี คือ
 1. 1. ชื่อรายการ พร้อมรายละเอียด และรูปถ่ายรายการ
 2. 2. ราคารายการ
 3. 3. จำนวนรายการ
 4. 4. ระยะเวลาของรายการ ไม่เกิน 30 วัน
 5. 5. วิธีการชำระเงิน
 6. 6. วิธีการส่งรายการ
  ใครบ้างที่จะมาเป็น starter
 1. 1. ผู้ใช้รายการนั้นอยู่แล้วที่ต้องการลดต้นทุน Starter ในกรณีนี้จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้เริ่มต้นกิจการที่ไม่ใหญ่นัก แต่ต้องสั่งวัตถุดิบแต่ละอย่างตามที่ผู้ขายวัตถุดิบกำหนด ทั้งที่ต้องการนำไปผลิตรายการจำนวนไม่มาก แต่ต้องสั่งวัตถุดิบเกินกว่าที่ต้องการซึ่งจะเป็นภาระในการบริหารต้นทุน หรือถ้าจะซื้อตามจำนวนที่ต้องการก็ต้องจ่ายต่อหน่วยแพงขึ้น ดังนั้นจึงหาคนที่ต้องการรายการนั้นเหมือนกันมาแบ่งไปเพื่อลดต้นทุน
 2. 2. ผู้ขายรายการนั้นอยู่แล้ว ผู้ขายรายการแบบเดิมสามารถปรับลดราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ อีกทั้งสามารถใช้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อรองราคากับผู้ผลิตได้จึงทำให้กำไรเพิ่มขึ้น
 3. 3. ผู้ค้าแบบ pre-order ปัจจุบันจะพบเห็นได้บ่อยขึ้นที่ผู้ขายยังไม่มีรายการในมือ แต่หาลูกค้าก่อนแล้วจึงค่อยสั่งซื้อรายการ เวปไซด์จึงเสนอรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวก
 4. 4. ผู้เริ่มประกอบการผลิต ผู้ผลิตสามารถสร้างฐานลูกค้าได้ก่อนผลิตจริง ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการผลิตแล้วหาผู้ซื้อภายหลัง

โดยปกติถ้าเราจะซื้อรายการได้ในราคาถูกลงเราอาจต้องแลกกับการซื้อรายการจำนวนมากขึ้น แต่หากเราสามารถหาคนที่ต้องการรายการชนิดนั้นมาร่วมซื้อด้วย ก็จะทำให้เราซื้อของได้ในราคาถูกลงโดยไม่ต้องซื้อมากเกินความจำเป็น กลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียกว่า Pluster ซึ่งก็คือบุคคลที่รวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อแบ่งส่วนรายการกันและสร้างอำนาจต่อรองเรื่องราคา

นอกจากนี้การรวมกลุ่มซื้อยังมีประโยชน์อื่นที่สำคัญคือ การรวมตัวของผู้บริโภคและหากรายการนั้นมีปัญหาภายหลัง เช่น การรวมตัวกันซื้อรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันย่อมต่อรองได้ราคาที่ดีกว่าต่างคนต่างซื้อ แล้วหากรถยนต์ที่ซื้อไปมีปัญหา การเรียกร้องเป็นกลุ่มเพื่อไม่ให้ผู้ขายปฏิเสธความรับผิดชอบ ย่อมมีพลังมากกว่า

แต่เพื่อให้รู้ผลการรวมกลุ่มไม่ล่าช้าไป จึงกำหนดระยะเวลาการรวมกลุ่มไว้ไม่เกิน 30 วัน โดยที่ผู้สนใจสามารคลิกเป็น pluster ขั้นตอนต่อมาคือ pluster จะต้องตรวจสอบว่ารายการนั้นสำเร็จหรือไม่ ซึ่งถ้าจำนวนรายการครบจำนวนก่อนเหมดวลา รายการนั้นก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ pluster จีงมีหน้าที่ชำระเงินตามเงื่อนไข และรอรับรายการตามที่ starter จะจัดส่งต่อไป หากได้จำนวนไม่ครบตามที่ starter กำหนดรายการนั้นถือว่าถูกยกเลิกไป แต่ก็ไม่ตัดสิทธิให้ตั้งรายการรวมกลุ่มใหม่ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นกรณีรายการไม่ครบจำนวน ให้สิทธิ starter รับรายการไว้ (Accept) แม้จำนวนรายการไม่ครบตามรายการก็ถือว่ารายการนั้นก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์