บวกคน บวกการต่อรอง

บวกคน บวกการต่อรอง

การสั่งของกับโรงงานก็ต้องมีจำนวนขั้นต่ำซึ่งก็มากไปสำหรับร้านเล็กๆ ลองลงภาพสินค้าที่ต้องการกับ Plustogether.com ก็จะค้นพบคนที่มีความต้องการแบบเดียวกัน