How To

โดยปกติถ้าเราจะซื้อรายการได้ในราคาถูกลงเราอาจต้องแลกกับการซื้อรายการจำนวนมากขึ้น แต่หากเราสามารถหาคนที่ต้องการรายการชนิดนั้นมาร่วมซื้อด้วย ก็จะทำให้เราซื้อของได้ในราคาถูกลงโดยไม่ต้องซื้อมากเกินความจำเป็น กลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียกว่า Pluster ซึ่งก็คือบุคคลที่รวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อแบ่งส่วนรายการกันและสร้างอำนาจต่อรองเรื่องราคา

นอกจากนี้การรวมกลุ่มซื้อยังมีประโยชน์อื่นที่สำคัญคือ การรวมตัวของผู้บริโภคและหากรายการนั้นมีปัญหาภายหลัง เช่น การรวมตัวกันซื้อรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันย่อมต่อรองได้ราคาที่ดีกว่าต่างคนต่างซื้อ แล้วหากรถยนต์ที่ซื้อไปมีปัญหา การเรียกร้องเป็นกลุ่มเพื่อไม่ให้ผู้ขายปฏิเสธความรับผิดชอบ ย่อมมีพลังมากกว่า

แต่เพื่อให้รู้ผลการรวมกลุ่มไม่ล่าช้าไป จึงกำหนดระยะเวลาการรวมกลุ่มไว้ไม่เกิน 90 วัน โดยที่ผู้สนใจสามารคลิกเป็น Pluster ขั้นตอนต่อมาคือ Pluster จะต้องตรวจสอบว่ารายการนั้นสำเร็จหรือไม่ ซึ่งถ้าจำนวนรายการครบจำนวนก่อนเหมดวลา รายการนั้นก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ Pluster จีงมีหน้าที่ชำระเงินตามเงื่อนไข และรอรับรายการตามที่ Starter จะจัดส่งต่อไป หากได้จำนวนไม่ครบตามที่ Starter กำหนดรายการนั้นถือว่าถูกยกเลิกไป แต่ก็ไม่ตัดสิทธิให้ตั้งรายการรวมกลุ่มใหม่ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นกรณีรายการไม่ครบจำนวน ให้สิทธิ Starter รับรายการไว้ (Accept) แม้จำนวนรายการไม่ครบตามรายการก็ถือว่ารายการนั้นก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์

 • 1
  Register and Log in into PlusTogether.com
 • 2
  Find the right deal, put the amount and hit 'Plus'
 • 3
  Check that your name appears on the "List of Pluster" of the deal
 • 4
  You will receive an email when the deal is complete, make the payment with Starter.
 • 5
  Once payment has been confirmed, Starter will arrange the shipment for you

Starter คือผู้ริเริ่มประกาศเสนอรายการหรือบริการ เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่มีความต้องการตรงกันมาร่วมสร้างอำนาจต่อรองในเรื่องของราคา เช่นเสนอให้รวมกลุ่มกันซื้อรายการชนิดหนึ่ง ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมากเนื่องจาก Starter ได้ข้อเสนอที่ดีจากผู้ผลิต แต่จำนวนรายการค่อนข้างมาก จึงเสนอแก่ผู้ที่สนใจมาร่วมกันซื้อ เมื่อมีผู้ซื้อครบจำนวนรายการที่เสนอก็ปิดลง การซื้อขายจะเกิดขึ้น ข้อเสนอของ Starter อาจเป็นการรวมกลุ่มซื้อหรือรวมกลุ่มขายก็ได้ เช่นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายรายการเกษตรอันเป็นการป้องกันการกดราคาจากผู้ซื้อ

  รายละเอียดที่ Starter จะต้องมี คือ
 1. ชื่อรายการ พร้อมรายละเอียด และรูปถ่ายรายการ
 2. ราคารายการ
 3. จำนวนรายการ
 4. ระยะเวลาของรายการ ไม่เกิน 90 วัน
 5. วิธีการชำระเงิน
 6. วิธีการส่งรายการ
 • 1
  สมัครสมาชิกกับทางเว็บก่อนเพื่อให้ได้สถานะ Pluster
 • 2
  จากนั้นให้เข้าระบบเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Starter โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนด
 • 3
  สร้างรายการสินค้าโดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
  ใครบ้างที่จะมาเป็น Starter
 1. ผู้ใช้รายการนั้นอยู่แล้วที่ต้องการลดต้นทุน Starter ในกรณีนี้จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้เริ่มต้นกิจการที่ไม่ใหญ่นัก แต่ต้องสั่งวัตถุดิบแต่ละอย่างตามที่ผู้ขายวัตถุดิบกำหนด ทั้งที่ต้องการนำไปผลิตรายการจำนวนไม่มาก แต่ต้องสั่งวัตถุดิบเกินกว่าที่ต้องการซึ่งจะเป็นภาระในการบริหารต้นทุน หรือถ้าจะซื้อตามจำนวนที่ต้องการก็ต้องจ่ายต่อหน่วยแพงขึ้น ดังนั้นจึงหาคนที่ต้องการรายการนั้นเหมือนกันมาแบ่งไปเพื่อลดต้นทุน
 2. ผู้ขายรายการนั้นอยู่แล้ว ผู้ขายรายการแบบเดิมสามารถปรับลดราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ อีกทั้งสามารถใช้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อรองราคากับผู้ผลิตได้จึงทำให้กำไรเพิ่มขึ้น
 3. ผู้ค้าแบบ pre-order ปัจจุบันจะพบเห็นได้บ่อยขึ้นที่ผู้ขายยังไม่มีรายการในมือ แต่หาลูกค้าก่อนแล้วจึงค่อยสั่งซื้อรายการ เวปไซด์จึงเสนอรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวก
 4. ผู้เริ่มประกอบการผลิต ผู้ผลิตสามารถสร้างฐานลูกค้าได้ก่อนผลิตจริง ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการผลิตแล้วหาผู้ซื้อภายหลัง